از راه های زیر می توانید با ما ارتباط بر قرار کنید .

پشتیبانی آنلاین در سایت :

گوشه سمت راست سایت قرار دارد

آیدی تلگرام پشتیبانی :

@tabdl_p

آدرس ایمیل پشتیبانی :

tabdl.info@gmail.com

آدرس کانال ما : 

@tabdl_ru