مستند How the Universe Works

مستند How the Universe Works

8.9/10 5,470
100% رضایت کاربران (16رای)
محصول :
زیرنویس فارسی

این مستند جذاب و دیدنی شما را با نحوه بوجود آمدن کیهان، از چگونگی بیگ بنگ، نحوه ی تشکیل ِ سیاره ها، قمر ها، ستارگان، کهکشان ها و هر چیزی که در مورد فضا و کیهان شناسی است آشنا می کند. این مستند از ابتدای جهان هستی را مورد بررسی قرار داده و حتی شما را با حوادثی که در آینده قرار است رخ دهد آشنا می سازد.

 • روز پخش : انتخاب
 • سال های پخش 2010-
 • زبان
 • مدت زمان 60 دقیقه
 • رده سنی TV-PG

فصل نخست:

 1. Big Bang مهبانگ
 2. Black Hole سیاه چاله
 3. Alien Galaxies کهکشان های بیگانه
 4. Extreme Stars ستاره های غول پیکر
 5. Supernovas ابرنواخترها
 6. Extreme Planets سیاره های غول آسا
 7. Alien Solar Systems منظومه های خورشیدی بیگانه
 8. Alien Moons ماه های بیگانه

فصل دوم:

 1. Volcanoes آتش فشان ها
 2. Megastorms توفان های بزرگ
 3. Planets from Hell سیاره هایی از دوزخ
 4. Megaflares شراره های غول آسا
 5. Extreme Orbits مدارهای پهناور
 6. Comets دنباله دارها
 7. Asteroids سیارک ها
 8. Birth of the Earth زاده شدن زمین

فصل سوم:

 1.  Journey From the Center of the Sun سفری به مرکز زمین
 2.  End of the Universe پایان جهان
 3.  Jupiter هرمز (مشتری)
 4.  First Second نخستین ثانیه
 5.  Saturn کیوان (زحل)
 6.  Extinction نابودی
 7.  Milky Way کهکشان راه شیری
 8.  Starman مرد ستاره ای
 9.  The Search for a Second Earth در جستجوی دومین زمین

فصل چهارم:

 1. How the Universe Built Your Car جهان چگونه اتوموبیل شما را می سازد
 2. Venus: Earth’s Evil Twin ناهید: دوقلوی اهریمنی زمین
 3. Monster Black Hole سیاه چاله غول آسا
 4. Edge of the Solar System کناره سامانه خورشیدی
 5. Dawn of Life بامداد زندگی
 6. Secret History of the Moon تاریخچه رمزآلود ماه
 7. The First Oceans نخستین اقیانوس ها
 8. Forces of Mass Construction نیروی های سازنده بزرگ

فصل پنجم:

 1. Most Amazing Discoveries
 2. Mystery of Planet 9
 3. Black Holes: The Secret Origin
 4. Secret History of Pluto
 5. Stars That Kill
 6. The Universe’s Deadliest
 7. Life and Death on the Red Planet
 8. The Dark Matter Enigma
 9. Strangest Alien Worlds

فصل ششم:

 1. Are Black Holes Real
 2. Twin Suns: The Alien Mysteries
 3. Dark History of the Solar System
 4. Death of the Milky Way
 5. Uranus and Neptune: Rise of the Ice Giants
 6. Secret History of Mercury
 7. The Quasar Enigma
 8. Strange Lives of Dwarf Planets
 9. War on Asteroids
 10. Mystery of Spacetime

فصل هفتم:

 1. Nightmares of Neutron Stars
 2. When Supernovas Strike
 3. The Interstellar Mysteries
 4. How Black Holes Made Us
 5. Secret World Of Nebulas
 6. Did the Big Bang Really Happen
 7. Battle of the Dark Universe
 8. Hunt For Alien Life
 9. Finding The New Earth
 10. Cassini’s Final Secrets

فصل هشتم:

 1. Asteroid Apocalypse – The New Threat
 2. NASAs.Journey.to.Mars
 3. Hunt for Alien Evidence
 4. Death of the Last Stars
 5. Secrets of Time Travel
 6. When NASA Met Jupiter
 7. Edge of the Universe
 8. Monsters of the Milky Way
 9. Earths Death Orbit

فصل نهم:

 1. Journey to a Black Hole
 2. Mission to a Comet
 3. Secrets of the Sun
 4. Aliens of the Micro cosmos
 5. Curse of the White Dwarf
 6. War of the Galaxies
 7. The Next Supernova
 8. Secret Lives of Neutrinos
 9. Birth of Monster Black Holes
 10. Gravitational Waves Revealed
 11. Mystery of Alien Worlds

فصل دهم :

 1. Secrets of the Cosmic Web
 2. Curse of the Cosmic Rays
 3. Hunt for Dark Matter
 4. Dark History of Earth
 5. Hunt for the Universe’s Origin
 6. Voyager’s Ultimate Mission
 • 13
 • 5,502 بازدید